Copyright

Alle ontwerpen, afbeeldingen en visuele elementen op deze website zijn eigendom van Sabrina Kleingütl - Mindprints Design. Deze werken worden beschermd door het auteursrecht en andere wetten op intellectueel eigendom. Dit betekent dat elk gebruik, reproductie of distributie zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sabrina Kleingütl - Mindprints Design verboden is.

De bescherming heeft betrekking op alle ontwerpen, ongeacht hun vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot afbeeldingen, logo's, teksten, pictogrammen, afbeeldingen, productfoto's en andere visuele materialen die op deze website worden gepresenteerd. Alle ontwerpen zijn het resultaat van hard werk, creativiteit en investering van middelen door Sabrina Kleingütl - Mindprints Design.

Het zonder toestemming kopiëren, gebruiken of publiceren van ontwerpen kan juridische gevolgen hebben. Bij vermoeden van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten zal Sabrina Kleingütl - Mindprints Design alle juridische stappen ondernemen om haar rechten te beschermen.

Als u geïnteresseerd bent in het gebruik, de licentie of de aankoop van een van onze ontwerpen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op deze website. We werken graag met u samen, maar zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze intellectuele eigendomsrechten worden beschermd.

Wij danken u voor uw begrip en steun bij het respecteren en beschermen van onze intellectuele eigendomsrechten.